CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu
detail[0]

Giới thiệu

Lịch sử hình thành và nhiệm vụ chính

- Từ năm 1976 - 1993: Hoa tiêu là 1 bộ phận của Cảng Nha Trang
- Từ năm 1993 - 6/2008: Hoa tiêu là một bộ phận của Cảng vụ hàng hải Nha Trang
- Từ 6/2008 - 6/2010: thành lập Công ty Hoa tiêu khu vực VIII, thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, được thành lập theo Quyết định 1551/QĐ-BGTVT ngày 02/6/2008 của Bộ GTVT trên cơ sở tách Phòng Hoa tiêu hàng hải từ Cảng vụ Hàng hải Nha Trang. Xem thêm

Tin tức - Sự kiện Xem thêm

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2021 Xem thêm

Đối tác

 
>