CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 23/09/2020

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

PTS HAI PHONG 02

VIET NAM

3166

99.9

3.5

P/S

VPT2

13:00

VITACO: SỸ

2

VU DINH 35

VIET NAM

2680

89.68

3.0

LS

P/S

ETD:08.00

CAPT: VUI 0973037456

3

CELSIUS RICHMOND

MARSHALL ISLANDS

28465

182.5

10.0

VP KD

VPT4

ETS:12:00

VIETVENUS: MINH

4

TIEN THANH 68

VIET NAM

1861

74.36

5.0

NVP_1

P/S

ETD:PM

CAPT: THÁI 0936560368

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

PTS HAI PHONG 02

VIET NAM

3166

99.9

3.5

CD

N P/S

10:00

VITACO: HÒA; TUG: C700

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

HUỲNH

JAYA OCEAN

SINGAPORE

4275

102.5

4.8

P/S

K662 W

07:00

VOSA: ĐÍNH ; TUG: MP01

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác