CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 26/09/2020

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

PETROLIMEX 08

VIET NAM

25561

180

10.0

P/S

VP KD

09:00

VITACO: HÒA

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

TRUMP SW

PANAMA

11743

139.9

5.0

P/S

ĐM

11:00

NOVA: SÁNG.

 TÀU DỰ KIẾN HOÀN THÀNH KDYT LÚC 10H30 NGÀY 26/09

3

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

PETROLIMEX 08

VIET NAM

25561

180

10.0

VP KD

VPT3

12:30

VITACO: HÒA

TÀU DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

KDYT LÚC 12:00 NGÀY 26/09

4

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

HUỲNH

VU DINH 125

VIET NAM

3727

102.8

3.5

LS

P/S

ETD:PM

CAPT TOÀN: 0982880481

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

SEALIFE LEGEND CRUISES 02

VIET NAM

2378

77.68

2.5

NT4

NT4

17:00

Di chuyển trong vịnh

CAPT THẢO 0344116723

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác